Welkom op de website van IJsclub Bleiswijk

De oudste vereniging van Bleiswijk!

Algemeen

IJsclub Bleiswijk is de oudste vereniging van Bleiswijk en opgericht in 1885.

Bij vorstperioden worden er ijsactiviteiten georganiseerd op de Lange Vaart, zoals lange- en kortebaan wedstrijden. Er kan geschaatst worden op een verzorgde baan met de gezelligheid van muziek. In het clubhuis “De Sneeuwbal” kunt u terecht voor koek en zopie. De Lange Vaart is gelegen naast het clubhuis “De Sneeuwbal”.

Bij lange vorstperioden wordt samen met Zevenhuizen “De Molentocht” op de Rottemeren verzorgd.

ijsclub-bleiswijk-7
ijsclub-bleiswijk-7
ijsclub-bleiswijk-5

Algemene Leden Vergadering maandag 11 december 2023 

Aanvang 20.00 uur Clubgebouw “De Sneeuwbal”, Lange Vaart 17a, Bleiswijk

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen van de secretaris
 • Jaarverslag
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie
 • Benoeming kascommissie
 • Beeldpresentatie

Pauze

 • Bestuursverkiezing
 • Rondvraag
 • Verloting
 • Sluiting
cor-karreman

Tijdens de ALV van 11 april 2022 nam bestuurslid en ijsmeester Cor Karreman na bijna 30 jaar  afscheid van het bestuur.