Welkom op de website van IJsclub Bleiswijk

De oudste vereniging van Bleiswijk!

Algemeen

IJsclub Bleiswijk is de oudste vereniging van Bleiswijk en opgericht in 1885.

Bij vorstperioden worden er ijsactiviteiten georganiseerd op de Lange Vaart, zoals lange- en kortebaan wedstrijden. Er kan geschaatst worden op een verzorgde baan met de gezelligheid van muziek. In het clubhuis “De Sneeuwbal” kunt u terecht voor koek en zopie. De Lange Vaart is gelegen naast het clubhuis “De Sneeuwbal”.

Bij lange vorstperioden wordt samen met Zevenhuizen “De Molentocht” op de Rottemeren verzorgd.

ijsclub-bleiswijk-7
ijsclub-bleiswijk-7
ijsclub-bleiswijk-5

Actuele info

Algemene Leden Vergadering december 2020

Dit jaar zouden we in december onze 135ste Algemene Leden Vergadering houden. Helaas zijn we vanwege het nog steeds heersende corona virus genoodzaakt om de ALV uit te stellen.  Gezondheid gaat immers voor. De gebruikelijke agenda punten van 2020 zullen tijdens  de ALV vergadering van 2021 worden behandeld.

Het Bestuur wenst U allen mooie feestdagen en een gezond en een gelukkig 2021.

sjaak-rutten

Tijdens de ALV van 9 december nam bestuurslid Jacques Rutten na 36 bestuursjaren afscheid.

Hier plaatsen wij actuele informatie.

Algemene Leden Vergadering maandag 9 december 2019 

Aanvang 20.00 uur Clubgebouw “De Sneeuwbal”, Lange Vaart 17a, Bleiswijk

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen van de secretaris
 • Jaarverslag
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie
 • Benoeming kascommissie
 • Beeldpresentatie

Pauze

 • Bestuursverkiezing
 • Afscheid bestuurslid
 • Rondvraag
 • Verloting
 • Sluiting