Welkom op de website van IJsclub Bleiswijk

De oudste vereniging van Bleiswijk!

Algemeen

IJsclub Bleiswijk is de oudste vereniging van Bleiswijk en opgericht in 1885.

Bij vorstperioden worden er ijsactiviteiten georganiseerd op de Lange Vaart, zoals lange- en kortebaan wedstrijden. Er kan geschaatst worden op een verzorgde baan met de gezelligheid van muziek. In het clubhuis “De Sneeuwbal” kunt u terecht voor koek en zopie. De Lange Vaart is gelegen naast het clubhuis “De Sneeuwbal”.

Bij lange vorstperioden wordt samen met Zevenhuizen “De Molentocht” op de Rottemeren verzorgd.

ijsclub-bleiswijk-7
ijsclub-bleiswijk-7
ijsclub-bleiswijk-5

Actuele informatie

Algemene Leden Vergadering december 2021

Nadat de Algemene Leden Vergadering vorig jaar niet door kon gaan vanwege de Corona, moeten we u melden dat ook dit jaar de, op 6 december geplande, 136ste Algemene Leden Vergadering helaas niet door kan gaan vanwege het nog steeds heersende Corona virus. Het voornemen is de ALV te verschuiven naar 11 april 2022.  De gebruikelijke agenda punten van 2020 en 2021 zullen tijdens de ALV vergadering van 11 april 2022 worden behandeld.

Het Bestuur wenst U allen mooie feestdagen en een gezond en een gelukkig 2022.

 

11 februari 2021

Mededeling van veiligheidsregio Lansingerland

In het gebied rondom de Rottemeren is momenteel slechts beperkte parkeergelegenheid aanwezig. De mogelijkheid bestaat dat in het weekend de toegangswegen worden afgesloten.

PAS OP: Het ijs is nog onbetrouwbaar, betreden is op eigen risico.

 

6 februari 2021

Helaas zijn er geen activiteiten mogelijk

Helaas mogen en kunnen wij als IJsclub, vanwege de corona maatregelen, geen activiteiten organiseren of faciliteren. We hebben hier overleg over gehad met de gemeente. Ook koek en zopie (to go) en baanvegen behoren niet tot de mogelijkheden.

Het is bijzonder jammer, nu er eindelijk weer een ijsperiode op komst is.

 

Algemene Leden Vergadering december 2020

Dit jaar zouden we in december onze 136ste Algemene Leden Vergadering houden. Helaas zijn we vanwege het nog steeds heersende corona virus genoodzaakt om de ALV uit te stellen.  Gezondheid gaat immers voor. De gebruikelijke agenda punten van 2020 zullen tijdens  de ALV vergadering van 2021 worden behandeld.

Het Bestuur wenst U allen mooie feestdagen en een gezond en een gelukkig 2021.

Algemene Leden Vergadering maandag 9 december 2019 

Aanvang 20.00 uur Clubgebouw “De Sneeuwbal”, Lange Vaart 17a, Bleiswijk

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen van de secretaris
 • Jaarverslag
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie
 • Benoeming kascommissie
 • Beeldpresentatie

Pauze

 • Bestuursverkiezing
 • Afscheid bestuurslid
 • Rondvraag
 • Verloting
 • Sluiting
sjaak-rutten

Tijdens de ALV van 9 december nam bestuurslid Jacques Rutten na 36 bestuursjaren afscheid.